Kandidatenraad

De Kandidatenraad denkt mee over de dienstverlening van WerkBedrijf vanuit het perspectief van mensen die hiermee te maken hebben. In de Kandidatenraad zitten vertegenwoordigers uit lokale en instellingsgebonden adviesraden.

Samenstelling

In de Kandidatenraad zitten maximaal 17 leden: zeven zetels zijn voor vertegenwoordigers van cliëntenraden uit de aangesloten gemeenten, zes voor grote partijen die arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. Er zijn twee SW-zetels en twee vrije zetels. De Kandidatenraad vergadert minimaal vier keer per jaar. De vergaderingen van de Kandidatenraad Werkbedrijf zijn openbaar, tenzij de raad anders beslist.

Leden van de Kandidatenraad

 • Marc Seveke – interim voorzitter 
 • Dinie Hendriks (gemeente Berg en Dal)  
 • Harry van Geelen (gemeente Druten) 
 • Ger Megens (gemeente Mook en Middelaar) 
 • Fred Baumann (gemeente Mook en Middelaar) 
 • Jos Bax (gemeente Heumen) 
 • Patrick van den Berg (SW)
 • Hans Smits (SW)
 • Ria Graven (gemeente Beuningen) 
 • Paul Nunnink (gemeente Nijmegen) 
 • Joop van Eeuwijk (gemeente Wijchen) 
 • Peter Eggen (Siza) 
 • Marco Buurman (Pluryn) 
 • Harry van Strijp (Driestroom) 
 • Frank Jansen (RIBW) 
 • Fazilet Yürün (AKA) 
 • Bernadette Kral (UWV)

Voor de huidige verordening van de kandidatenraad, klik hier.

Vastgestelde adviezen

De Kandidatenraad heeft de volgende adviezen uitgebracht:

Vergadering bijwonen of contact? mail ons