Duurzaam ondernemen

Samenwerken met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is automatisch maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want u geeft jongeren, statushouders, werkzoekenden met een uitkering en/of SW-medewerkers de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Op deze manier krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo gaan sociaal ondernemen en positieve resultaten voor uw onderneming hand in hand.

SROI

Social Return on investment is voor u als ondernemer vanzelfsprekend belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen waarschijnlijk ook. WerkBedrijf kan u helpen om twee vliegen in één klap te slaan: SROI.

SROI wat is dat eigenlijk precies?

SROI of Social Return On Investment zijn afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als voorwaarde bij opdrachten. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. De social return bijdrage bestaat uit het inzetten van werkzoekenden bij het vervullen van een opdracht voor een bepaald percentage van de opdrachtsom of looncomponent. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen, die zelfstandig niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het gaat hierbij meestal om betaalde werkplekken.

SROI en de overheid

De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel heeft betrekking op aanbestedingen met een aanbestedingssom boven de € 250.000,-. Dan is het verplicht mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Daarbij ligt de aanbestedingsdrempel lokaal vaak lager.

WerkBedrijf en SROI

WerkBedrijf kan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers helpen bij het realiseren van de social return bijdrage van opdrachten waar dit een contractvoorwaarde is. Dat doen we met name op de volgende gebieden:

  1. levering (tijdelijk) personeel
  2. advisering
  3. monitoring van de SROI verplichting
Sander van Haren
Kunnen wij u helpen met duurzaam ondernemen? Neem contact op met
Sander van Haren