Onze samenwerkingen

Onze belangrijkste partners zijn werkgevers in de regio: ondernemers, overheidsinstellingen, zorg- en onderwijsinstellingen. Samen hebben we een maatschappelijk en sociaal vraagstuk op te lossen. Samen met WerkgeversServicepunt UWV Rijk van Nijmegen geeft WerkBedrijf Rijk van Nijmegen invulling aan de banenafspraak. Mede dankzij de inzet en bereidwilligheid van onze regionale ondernemers bekleedt Rijk van Nijmegen in dit opzicht een landelijke pioniersrol.

Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (SAR)

In het Rijk van Nijmegen hebben 17 organisaties de handen ineen geslagen om binnen twee jaar 305 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren en in te vullen. Deze samenwerking heeft 21 april 2015 officieel vorm gekregen met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De partijen hebben zich verenigd in de Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (SAR). De SAR is opgericht om de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord verder vorm te geven en streeft ook naar een goed functionerende regionale arbeidsmarkt, waarin meer werk is voor iedereen. De SAR bestaat, naast WerkBedrijf, uit vertegenwoordigers van: VNO-NCW midden, MKB Midden-Nederland, FNV, CNV, Industriële Kring Nijmegen, Economisch Collectief Nijmegen, UWV HAN, ROC Nijmegen en de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen: Mook en Middelaar, Druten, Wijchen, Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal en Heumen.


Wilt u ook partner worden? stuur een bericht maak een afspraak